Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zaprawa

Mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem. Podstawową własnością zaprawy jest wiązanie, czyli przejście z stanu płynnego, plastycznego w stały. Zaprawy w budownictwie używane są przede wszystkim do: - łączenia elementów np. cegieł w murze, elementów licujących ścianę z murem itp. w jedną całość; - wypełnienia spoin, a przez to równomierne przenoszenie obciążeń i uszczelnienie elementów budowli; - ochrona elementów obiektów przed wpływami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wyglądu (np. tynki ścian, stropów); - produkcja wyrobów i elementów budowlanych (np. pustaków ściennych, stropowych, bloczków itp.).

Zobacz także