Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

względny współczynnik oporu dyfuzyjnego ?

Określa się go jako opór (szczelność) jakiegoś materiału budowlanego dla gazu, w odniesieniu do idealnego ?powietrza budowlanego?, któremu odpowiada wartość m = 1. Wszystkie materiały budowlane mają m > 1. Na przykład, jeśli dla danego materiału m = 100, oznacza to, że jest on sto razy mniej przepuszczalny dla danego gazu niż tej samej grubości nieruchoma warstwa powietrza, w tej samej temperaturze.

Zobacz także