Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

współczynnik przewodności cieplnej ?

[W/(m?K)] Liczbowo jest on równy ilości ciepła [W] przenikającej w sposób ustalony w ciągu godziny przez 1 m? płaskiej przegrody, wykonanej z badanego materiału o grubości 1 m, przy niezmiennej różnicy temperatur po obu stronach wynoszącej 1K. Współczynnik ten zależy m.in. od gęstości materiału ? materiały o większej gęstości lepiej przewodzą ciepło, porowatości ? z dwóch materiałów o tej samej gęstości, lepszym izolatorem będzie materiał o mniejszych porach, wikgotności ? obecność wilgoci pogarsza termoizolacyjność materiału. Im wartość współczynnika jest wyższa, tym gorsza jest izolacyjność wyrobu.

Zobacz także