Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

współczynnik przenikania ciepła U

Współczynnik określający przenikanie ciepła przez przegrody w odniesieniu do powierzchni i różnicy temperatur. W technice instalacyjnej używany jest przede wszystkim do określania strat ciepła przez przegrody budowlane (ściany, stropy, także okna, drzwi) - informuje o izolacyjności cieplnej przegród. Mówi o tym, jaki strumień ciepła przenika przez przegrodę o powierzchni 1 m? przy różnicy temperatur wynoszącej 1K. Wymiar współczynnika to [W/m?/K], oznaczany jest jako U. Im niższa jest wartość tego współczynnika, tym mniejsze straty ciepła, a więc - tym lepsza izolacyjność cieplna przegród.

Zobacz także