Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

współczynnik dyfuzji pary wodnej ?

Liczbowo jest równy masie pary wodnej, która na skutek dyfuzji w czasie 1 godziny przedostała się przez 1 m? materiału o grubości 1 m, gdy po obu stronach tego materiału różnica ciśnień wynosiła 1 hPa. Przybliżone wartości niektórych materiałów budowlanych: żelbet ? = 30?10-4 [g/m?h?hPa], tynk cementowy 45?10-4, styropian 12?10-4, wełna mineralna 480?10-4, mur ceglany 105?10-4, beton komórkowy 225?10-4.

Zobacz także