Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

wodochłonność

Parametr materiałów budowlanych określony za pomocą współczynnika wodochłonności w. Określa on w kg/m? powierzchni materiału pobór wody w pierwszej godzinie nawilżania. Dla materiałów niechłonnych w < 0,5, dla materiałów chłonnych w < 2,0, dla materiałów nieprzepuszczalnych w < 0,1. Parametr ten jest związany pośrednio z mrozoodpornością i izolacyjnością cieplną. Materiał nasiąkliwy dla wody jest mniej odporny na działanie mrozu, a jego izolacyjność cieplna zdecydowanie się pogarsza.

Zobacz także