Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

woda gruntowa

Podparta woda grawitacyjna, podlega sile ciężkości, tworzy swobodne zwierciadło w naturalnych lub sztucznych rozcięciach terenu (pory i szczeliny gruntu). Wywiera na grunt ciśnienie hydrostatyczne, wywołuje wypór. Może występować w kilku poziomach (piętrach) wodonośnych, przedzielonych nieprzepuszczalnymi warstwami gruntu.

Zobacz także