Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

warstwa wstępnego krycia

Elementy znajdujące się między pokryciem a konstrukcją dachu stromego, stanowiące podłoże pod pokrycie i dodatkowe zabezpieczenie przed opadami i wiatrem. Warstwę wstępnego krycia tworzy najczęściej deskowanie z papą lub ruszt z łat i kontrłat z folią wstępnego krycia. Zamiast folii stosuje się m.in. membrany i włókniny.

Zobacz także