Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

uszczelniacz sprężysty

Uszczelniacz plastyczny w chwili układania, a po zakończeniu fizycznej i/lub chemicznej fazy reakcji ma właściwość zmieniania w spoinie (fudze) na skutek zewnętrznych czynników mechanicznych. Po zniknięciu tych czynników powraca do swojego profilu wyjściowego (zdolność powrotu). Proces ten da się powtarzać w nieskończonej liczbie, choć rozmiar ruchu powrotnego jest ograniczony.

Zobacz także