Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

uszczelniacz plastyczny

Uszczelniacz, który nie zmienia swoich właściwości plastycznych po ułożeniu. Może po zakończeniu reakcji fizycznej i/lub chemicznej, zmienić swoje wymiary w spoinie na skutek zewnętrznych działań mechanicznych, ale tylko w ograniczonym zakresie, bez utraty funkcji uszczelniającej. Nie ma on zdolności powracania do stanu pierwotnego (lub ma bardzo ograniczoną).

Zobacz także