Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Ocena energochłonności budynku (z uwzględnieniem wszystkich elementów ? konstrukcji, instalacji i zastosowanych rozwiązań technicznych), na podstawie której można uzyskać informacje o potencjalnych kosztach eksploatacji budynku. Wzory takiego świadectwa określa Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu.

Zobacz także