Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

sorpcja wilgoci

Zjawisko (obok podciągania kapilarnego i dyfuzji pary wodnej) mające wpływ na stan wilgotnościowy nasiąkliwego materiału. Jest to zdolność do pochłaniania przez materiały porowate pary wodnej z powietrza. Może występować w postaci dwóch różnych procesów: adsorpcji, czyli wiązania cząsteczek pary wodnej na powierzchni porów materiału, lub absorpcji ? przenikaniu pary wodnej do wnętrza zwartej struktury przegrody.

Zobacz także