Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

rozwarstwienie

Zniszczenie więzów łączących warstwy. Rozwarstwienie ma miejsce np. w podłogach wielowarstwowych, w których jedna warstwa (najczęściej posadzka) jest znacznie bardziej ogrzewana lub wychładzana niż warstwa podkładu (zwłaszcza gdy obydwie warstwy są wykonane z materiałów różnych typów, np. PVC i beton). Wywołuje to różnice w wielkości odkształceń tych warstw i powstawanie na ich granicy naprężeń ścinających, prowadzących już bezpośrednio do rozwarstwienia.

Zobacz także