Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

przenikanie ciepła

Określone jest przez współczynnik przenikania ciepła U, który zdefiniowany jest jako ilość ciepła, jaka przenika przez 1 m? przegrody w ciągu 1 godziny przy różnicy temperatury powietrza po obu jej stronach równej 1?C (1K). Im większy współczynnik przenikania ciepła, tym zimniejsza przegroda.

Zobacz także