Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

polimetakrylan metylu (PMMA)

Popularnie zwany plexi. Jest to materiał sztywny, transparentny, termoplastyczny. Naturalnie bezbarwny, o wyjątkowej przeźroczystości, może być barwiony. Jest odporny na wiele żrących chemikaliów. Twardość PMMA zawiera się między drewnem a stalą, można ją porównać do mosiądzu lub stopów lekkich.

Zobacz także