Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

podkład samopoziomujący

Przygotowana fabrycznie sucha mieszanka cementu lub anhydrytu, sortowanych kruszyw mineralnych i różnych domieszek poprawiających parametry techniczne i własności robocze, do użycia po wymieszaniu z wodą w miejscu wbudowania. Może być różnej grubości od 2 do 50 mm (nawet do 100 mm); do stosowania jako podkład związany z podłożem lub pływająca, pod posadzki (panele i parkiety drewniane, wykładziny dywanowe, korkowe, PCW, płytki ceramiczne, kamienne itp.).

Zobacz także