Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

odporność ogniowa

Zachowanie elementów budowli i materiałów budowlanych w ogniu. Jest wyrażana czasem (w minutach lub w godzinach), w którym elementy te nie tracą określonych właściwości (np. nośności). W zależności od tego czasu elementy i materiały dzieli się na różne klasy odporności ogniowej.

Zobacz także