Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NPD

"właściwości nie określono"; zapis stosowany do normowego (zgodnie z PN-EN) opisania niektórych właściwości materiału. Opcja NPD może mieć zastosowanie w takich przypadkach i na takich obszarach, gdzie dla danego zakresu zastosowania, wyrób nie podlega wymaganiom zawartym w odpowiednich przepisach. Opcja NPD może nie mieć zastosowania w przypadku, gdy dana właściwość określana jest za pomocą poziomu granicznego.

Zobacz także