Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

izolacyjność ogniowa i pożarowa

Czas wyrażony w minutach, po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniał funkcję bezpiecznego oddzielenia na skutek osiągnięcia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury.

Zobacz także