Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

izolacja powłokowa

Hydroizolacja części podziemnych obiektu budowlanego wykonywana dla gruntów z niskim poziomem wody gruntowej. Izolację powłokową można wykonać z użyciem mas asfaltowych, powłokowych zarówno dyspersyjnych, jak i na rozpuszczalnikach organicznych. Elementy podziemne budynku stykają się więc z wodą gruncie tylko podczas przenikania wody w głąb gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddziaływuje na elementy budynku krótkotrwale i nie wywołuje parcia hydrostatycznego.

Zobacz także