Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

inhibitor korozji

Środek chemiczny hamujący przebieg procesów korozji stali (np. prętów zbrojeniowych), poprzez tworzenie warstwy ochronnej na jej powierzchni. Stosowany jest np. jako dodatek do farb ochronnych dla stali. Inhibitory powodują powstawanie na powierzchni materiału warstwy ochronnej (proces pasywacji), nie usuwają rdzy i osadu.

Zobacz także