Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

hałas pogłosowy

Powstaje w budynku w wyniku kolejnych odbić od przegród ograniczających pomieszczenia fal akustycznych wypromieniowanych przez źródło do danego pomieszczenia. Występuje w pomieszczeniach, którego przegrody mają powierzchnie odbijające dźwięk.

Zobacz także