Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

gruntowanie

Pokrywanie lub impregnowanie podłoża odpowiednimi preparatami. Ma to na celu przygotowanie go przed naniesieniem kolejnych warstw. Zadaniem gruntowania jest powierzchniowe wzmocnienie podłoża, w przypadku podłoży chłonnych zmniejszenie chłonności, poprawienie przyczepności w przypadku podłoży niechłonnych lub zbyt gładkich. Gruntowanie powoduje także powierzchniowe zwiększenie wytrzymałości podłoża.

Zobacz także