Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

działka budowlana

Teren zwykle nowo wytyczony lub powstały po wyburzeniu budynku/ów. Przeznaczony na zabudowę różnego rodzaju (np. domy jednorodzinne, bloki mieszkalne). Działkę budowlaną nabywa w zależności od przeznaczenia działki, osoba prywatna, deweloper (zwykle nabywa kompleks działek, pod zabudowę jedno- i wielorodzinną), firma prywatna lub miasto, albo gmina.

Zobacz także