Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ciśnienie cząstkowe pary

Inaczej PRĘŻNOŚĆ PARY WODNEJ w powietrzu wyrażone w jednostkach ciśnienia - milimetrach słupa rtęci (mm Hg) lub hektopaskalach (hPa). Wyróżnia się prężności pary wodnej: aktualną - faktycznie obserwowaną w danej chwili i miejscu oraz maksymalną (nasycającą) - najwyższą wartość ciśnienia, jaka może wystąpił w powietrzu przy danej temperaturze, zanim rozpocznie się kondensacja.

Zobacz także