Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cebertyzacja

(ELEKTROPETRYFIKACJA) Jest to metoda zeskalania gruntów. Polega na sztucznym wzmacnianiu i uszczelnianiu gruntu zastrzykami zawiesin cementowych, roztworów szkła wodnego i chlorku wapnia. Opiera się na wykorzystywaniu zjawisk elektrokinetycznych - przepływający przez grunt prąd elektryczny powoduje przenikanie roztworu w pory gruntu.

Zobacz także