Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

bitumiczne lepiszcza

Materiały wiążące pochodzenia organicznego, które zmieniają konsystencję dzięki zjawiskom fizycznym, nie zaś ? jak np. beton ? chemicznym. Rozróżnia się lepiszcza smołowe i asfaltowe, w budownictwie stosuje się głównie asfaltowe.

Zobacz także