Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

absorpcja

Proces chemiczny polegający na pochłanianiu jednej substancji przez drugą substancję - czyli absorbatu przez absorbent. Substancja pochłaniana [absorbat] jest jednocześnie równomiernie rozprowadzana w całej masie absorbentu. Najczęściej obserwowana jest absorpcja gazów przez ciecze.

Zobacz także