prawo - poradnik

Termomodernizacja – preferencyjne kredyty

Osoby, które nie chcą lub nie mogą skorzystać z premii termomodernizacyjnej pochodzącej od Skarbu Państwa, a decydują się na termomodernizację domu na kredyt...

Jak ubiegać się o premię?

O przyznanie premii termomodernizacyjnej należy ubiegać się wnioskując o kredyt termomodernizacyjny. Do wniosku o kredyt należy dołączyć formularz zawierający...

Ile wynosi premia termomodernizacyjna?

Premia termomodernizacyjna jest państwową dopłatą do działań związanych z polepszeniem termoizolacyjności domu i obniżeniem kosztów zużycia energii...

Przez ile lat jest ważne świadectwo enrgetyczne?

Raz przygotowane świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat, przy czym można w tym czasie wykonać nowe, jeśli dzięki termomodernizacji poprawi się...

Jakie atesty i certyfikaty powinny mieć materiały budowlane?

Materiały budowlane muszą spełniać następujące warunki: nośności i stateczności, bezpieczeństwa pożarowego, higieny, zdrowia i ochrony środowiska,...

Co to jest świadectwo energetyczne budynku?

To dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku czy lokalu ważny przez 10...

Jaka odległość domu od granicy działki?

Budynku nadal nie można wybudować w odległości mniejszej niż: 3 m od granicy działki, gdy dom jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów, 4 m od...

Jakie budynki podlegają certyfikacji energetycznej?

Jakie budynki podlegają certyfikacji energetycznej? Certyfikacji podlegają budynki nowe, wynajmowane lub sprzedawane.

Kto może sporządzić świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne może sporządzić osoba, która: ma pełną zdolność do czynności prawnych, ma tytuł magistra, nie była karana, ma uprawnienia budowlane...

Zobacz także