fundamenty - poradnik

Pozwolenie na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w budynku zabytkowym

nieruchomości zabytkoweW myśl przepisów ustawy z dnia 17 września 2003 r. "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.: 1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, 2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, 3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru, 4) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, 5) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam, 6) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

Na jakim gruncie izolacja fundamentu typu lekkiego?

zdjęcie 1Hydroizolację typu lekkiego można stosować na gruntach piaszczystych i łatwo przepuszczalnych. Dodatkowym warunkiem umożliwiającym zastosowanie izolacji najlżejszego kalibru jest poziom wód gruntowych. Musi on być niższy, aniżeli poziom posadowienia fundamentów domu. Do wykonania takiej izolacji najczęściej stosuje się elastyczne masy asfaltowo – kauczukowe, które nakłada się w dwóch lub trzech warstwach na zagruntowane podłoże. Podłoże to może też stanowić papa podkładowa lub folia izolacyjna. Do zrobienia izolacji podpodłogowej również używa się folii izolacyjnej. Kładzie się ją w dwóch warstwach i łączy z izolacją poziomą ław fundamentowych.

Czy ocieplać fundamenty?

zdjęcie 1Konieczność wykonania ocieplenia pod podłogą usytuowaną tuz ponad gruntem jest całkowicie bezdyskusyjna. Przyczynia się to do komfortu użytkowania poszczególnych pomieszczeń domu i wpływa na oszczędność zużywanej energii. Do ocieplenia podpodłogowego używa się płyt ze styropianu. Im grubość ułożonych warstw jest większa, tym lepiej. Minimalna grubość takiego ocieplenia to 10 cm, ale może mieć ono nawet 40 cm grubości. Lepsze parametry termoizolacyjne niż styropian posiada polistyren ekstrudowany. Wtedy grubość warstwy izolacyjnej można zmniejszyć o 1 – 2 cm. Ściany fundamentowe ociepla się w zależności od poziomu wyniesienia podłogi parteru budynku ponad poziom terenu. Nie ma takiej konieczności, jeżeli podłoga parteru domu znajduje się ponad 50 cm nad poziomem terenu.

Zobacz także