hydroizolacje - poradnik

Masa bitumiczna jako izolacja pozioma podłóg w piwnicy?

Wykoananie izolacji poziomej za pomocą folii izolacyjnej. (fot. Solbet)
Nowoczesne masy bitumiczne tworzą grubowarstwową powłokę hydroizolacyjną, która z powodzeniem chroni budynek przed działaniem wody opadowej i gruntowej. Wykonuje się z nich izolacje pionowe i poziome powierzchni budynków stykających się z gruntem. Sprawdzają się także jako izolacje poziome, np. tarasów, dachów zielonych, stropów garaży podziemnych. Masy bitumiczne spełniają także warunki stawiane tzw. izolacji ciężkiej. Do najważniejszych ich zalet zaliczyć można: możliwość układania na wilgotnych podłożach, przenoszenie rys i pęknięć (nawet do 5 mm), odporność (w krótkim czasie) na działanie opadów atmosferycznych (deszcz), z uwagi na pełne łączenie się z podłożem brak możliwości podsiąkania wody (prawie nieosiągalne w przypadku stosowania pap i folii), skuteczne i nieskomplikowane wykonywanie izolacji detali, np. przejść rurowych z izolacją powierzchniową, brak konieczności wykonywania tynków na elementach drobnowymiarowych (cegła), ciągłość, tzn. brak występowania połączeń.

Do wykonania izolacji poziomej podłóg w piwnicach użyć można masy bitumicznej Superflex-10. Materiał ten przeznaczony jest również do wykonywania izolacji pionowej (od zewnątrz) ścian piwnic. (Opracowano na podstawie materiałów firmy Deitermann Polska).

Jakie materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych?

zdjęcie 1Do zabezpieczenia domu przed skutkami wilgoci oraz przed dostaniem się wody do jego dolnych partii niegdyś najczęściej używano tradycyjnych pap. Aktualnie stosuje się w dalszym ciągu zaprawy cementowe, ale zmodyfikowane żywicami syntetycznymi, które zapewniają im wodoszczelność. Popularne są folie hydroizolacyjne oraz materiały bitumiczne. Ostatnie z wymienionych występują w postaci mas, lepików, emulsji i roztworów. Dobrze sprawdzają się też materiały bentonitowe, które za sprawą bentonitu sodowego w swoim składzie – chłonąc wodę – tworzą w izolacjach warstwy nieprzepuszczalnego żelu.

Jak wykonać drenaż opaskowy?

zdjęcie 1Do prac związanych z wykonaniem drenażu opaskowego najlepiej jest zatrudnić wykwalifikowanych fachowców. Drenaż taki, to inaczej osłona fundamentów całego budynku. Doskonale i przez długie lata zabezpiecza on piwnice przed wilgocią, ale tylko wówczas, kiedy wykonany jest poprawnie. Drenaż powstaje z rur drenarskich, układanych pod odpowiednim spadkiem, przez które przepływa gromadząca się woda. Woda ta, w końcowej fazie trafia do studzienki zbiorczej, usytuowanej na samym końcu całej instalacji. Do kontroli stanu i czystości drenażu służą studzienki kontrolne, umiejscowione w narożach budynku.

Zobacz także