hydroizolacje - poradnik

Jak wykonać drenaż opaskowy?

zdjęcie 1Do prac związanych z wykonaniem drenażu opaskowego najlepiej jest zatrudnić wykwalifikowanych fachowców. Drenaż taki, to inaczej osłona fundamentów całego budynku. Doskonale i przez długie lata zabezpiecza on piwnice przed wilgocią, ale tylko wówczas, kiedy wykonany jest poprawnie. Drenaż powstaje z rur drenarskich, układanych pod odpowiednim spadkiem, przez które przepływa gromadząca się woda. Woda ta, w końcowej fazie trafia do studzienki zbiorczej, usytuowanej na samym końcu całej instalacji. Do kontroli stanu i czystości drenażu służą studzienki kontrolne, umiejscowione w narożach budynku.

Jakie materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych?

zdjęcie 1Do zabezpieczenia domu przed skutkami wilgoci oraz przed dostaniem się wody do jego dolnych partii niegdyś najczęściej używano tradycyjnych pap. Aktualnie stosuje się w dalszym ciągu zaprawy cementowe, ale zmodyfikowane żywicami syntetycznymi, które zapewniają im wodoszczelność. Popularne są folie hydroizolacyjne oraz materiały bitumiczne. Ostatnie z wymienionych występują w postaci mas, lepików, emulsji i roztworów. Dobrze sprawdzają się też materiały bentonitowe, które za sprawą bentonitu sodowego w swoim składzie – chłonąc wodę – tworzą w izolacjach warstwy nieprzepuszczalnego żelu.

Jaka izolacja instalacji do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa pożarowego?

Izolacja z kauczuku
Izolacje na bazie kauczuku syntetycznego to innowacyjne i bardzo skuteczne oraz wygodne i proste rozwiązania dla izolowania wszelkiego rodzaju instalacji.
W laboratoriach, w środkach transportu masowego lub chociażby w miejscach, gdzie znajduje się większa ilość delikatnego i cennego sprzętu elektronicznego przeważnie obowiązują przepisy podwyższonego bezpieczeństwa pożarowego. Tymczasem, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to nie sam ogień jest największym zagrożeniem w czasie pożaru. Znacznie bardziej niebezpieczne okazują się różne substancje toksyczne, które wydzielają się z płonących instalacji budynku. Doskonałą alternatywą dla takich miejsc jest zastosowanie izolacji nie zawierającej halogenów, tj. chloru, fluoru, bromu i jodu. Poprzez brak wymienionych pierwiastków w składzie chemicznym izolacji  - można uniknąć wydzielania się szkodliwych dla ludzkiego zdrowia substancji toksycznych i tym samym zapobiec uszkodzeniu kosztownego sprzętu, np. firmowych komputerów. Tego rodzaju izolacje mają tak szeroki zakres stosowania temperaturowego, że nadają się zarówno do zabezpieczenia instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, jak i grzewczych.

Zobacz także