ściany - poradnik

Jak są zbudowane ściany zewnętrzne?

ściana zewnętrzna domuZewnętrzne ściany mogą mieć budowę:
- jednowarstwową – wznosi się je bez zastosowania dodatkowej warstwy termoizolacyjnej, choć mogą być robione z materiałów zawierających termoizolację wewnątrz (np. ocieplanych bali drewnianych, bloczków keramzytobetonowych z polistyrenowymi przekładkami, pustaków wypełnionych perlitem). Ściany te są zazwyczaj grubsze od innych, ponieważ muszą osiągnąć wymagany współczynnik przenikania ciepła, bez pomocy dodatkowego materiału ociepleniowego. Zewnętrzne ściany jednowarstwowe buduje się najczęściej z betonu komórkowego, keramzytobetonu, ceramiki poryzowanej oraz bali drewnianych;
- dwuwarstwową – tworzy je warstwa konstrukcyjna z bloczków, cegieł lub pustaków oraz warstwa termoizolacyjna ze styropianu, wełny mineralnej lub innego produktu ociepleniowego. Wykończeniową warstwę elewacyjną wykonuje się bezpośrednio na ociepleniu (tynk cienkowarstwowy) lub mocuje ją do specjalnej konstrukcji nośnej (siding, deski szalówki, płyty elewacyjne);
- trójwarstwową – warstwa nośna wygląda tu podobnie jak w ścianach dwuwarstwowych. Towarzyszy jej warstwa osłonowa, przeważnie cieńsza, zbudowana z tego samego lub innego materiału. Obie ściany są zazwyczaj murowane. Miejsce między nimi przeznaczone jest na ocieplenie, robione tradycyjnie z wełny mineralnej lub styropianu. Ściana nośna połączona jest z osłonową specjalnymi kotwami. Często warstwa osłonowa murowana jest z cegieł klinkierowych, licowych lub silikatowych, których się nie tynkuje. Mówi się o niej wówczas – ściana elewacyjna.
Odrębną grupą ścian, wymykającą się powyższej klasyfikacji, są ściany szkieletowe. Ich część nośna to konstrukcja z drewnianych lub stalowych słupów i belek. Między nimi umieszcza się ocieplenie. Konstrukcję obudowuje się od zewnątrz i od środka. Obudowę tworzą przeważnie różnego rodzaju płyty mineralne lub drewnopochodne, albo deski. Elewację takich ścian może tworzyć również ściana klinkierowa. Ostatnio coraz częściej ściany szkieletowe, już w trakcie budowy ociepla się metodą lekką mokrą, przyklejając od zewnątrz materiał termoizolacyjny i robiąc na nim elewację z tynku cienkowarstwowego.
W dużych budynkach mieszkalnych spotkamy się też ze ścianami zewnętrznymi, tworzącymi jedynie wypełnienie żelbetowej konstrukcji nośnej. Nie muszą one przenosić dużych obciążeń. Za to odpowiedzialny jest szkielet budynku.

Jak poprawić izolacyjność akustyczną działowych ścian szkieletowych?

izolacja akustyczna ścianW ścianach szkieletowych za izolacyjność akustyczną odpowiada głównie warstwa izolacji z wełny mineralnej. Jednak nie tylko ona poprawi dźwiękoszczelność takich przegród. Niemniej ważna jest grubość okładziny. Izolacyjność wyraźnie wzrośnie, jeśli damy dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych. Okładzina osiągnie wówczas grubość 25 mm. Ze względów akustycznych lepiej jednak stosować jednorodne okładziny, na przykład z pojedynczych płyt grubości 25 mm.
Podczas budowy szkieletowych ścian działowych nie można również zapomnieć o oddylatowaniu konstrukcji od ścian, podłóg i sufitów pasem taśmy filcowej. Pamiętajmy też, że między wełną a okładziną z jednej strony trzeba zachować odstęp szerokości około 1 cm.
Niektórzy producenci płyt g-k polecają ponadto, aby pod dolnym profilem ściany wykonać w podkładzie podłogowy podłużne nacięcie, za pomocą szlifierki kątowej.

Czy farba strukturalna zamaskuje pęknięcia na ścianie?

pęknięcie tynkuTo zależy przede wszystkim od tego, czy pęknięcia te sięgają jedynie warstwy tynku, czy są wynikiem uszkodzenia muru. W drugim przypadku, nie tylko farba, ale i nowy tynk nic nie zmieni. Tu potrzebna jest porada dobrego inżyniera budowlanego i poważne naprawy konstrukcji domu.
Pęknięcia tynku i rysy można zamaskować farbą strukturalną pod warunkiem, że tynk nie odspoił się od ściany, na przykład w rezultacie zawilgocenia. Rysy możliwe do ukrycia pod powłoką z farby strukturalnej nie powinny być głębsze niż 2-3 mm. Tylko niektóre farby tego rodzaju ukryją głębsze rysy, pęknięcia lub nierówności.

Zobacz także