hydroizolacje - poradnik

Jak prawidłowo ułożyć izolację ściany fundamentowej na styku z ławą?

ściany fundamentoweNa ławie fundamentowej należy ułożyć izolację poziomą. Po wykonaniu ściany fundamentowej należy miejsce styku ławy i ściany wyprofilować tak, by izolacja pionowa zewnętrznej powierzchni ściany nie załamywała się w miejscu styku z ławą (kąt 90°). W tym celu w miejscu stykania się ściany z ławą należy nałożyć pas zaprawy betonowej i przy pomocy np. butelki ukształtować ją w delikatny łuk. Wówczas można kłaść już izolację pionową ściany fundamentowej bez obawy, że podczas zasypywania ulegnie ona uszkodzeniu w miejscu załamania na ławie.

Jakie materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych?

zdjęcie 1Do zabezpieczenia domu przed skutkami wilgoci oraz przed dostaniem się wody do jego dolnych partii niegdyś najczęściej używano tradycyjnych pap. Aktualnie stosuje się w dalszym ciągu zaprawy cementowe, ale zmodyfikowane żywicami syntetycznymi, które zapewniają im wodoszczelność. Popularne są folie hydroizolacyjne oraz materiały bitumiczne. Ostatnie z wymienionych występują w postaci mas, lepików, emulsji i roztworów. Dobrze sprawdzają się też materiały bentonitowe, które za sprawą bentonitu sodowego w swoim składzie – chłonąc wodę – tworzą w izolacjach warstwy nieprzepuszczalnego żelu.

Jak wykonać drenaż opaskowy?

zdjęcie 1Do prac związanych z wykonaniem drenażu opaskowego najlepiej jest zatrudnić wykwalifikowanych fachowców. Drenaż taki, to inaczej osłona fundamentów całego budynku. Doskonale i przez długie lata zabezpiecza on piwnice przed wilgocią, ale tylko wówczas, kiedy wykonany jest poprawnie. Drenaż powstaje z rur drenarskich, układanych pod odpowiednim spadkiem, przez które przepływa gromadząca się woda. Woda ta, w końcowej fazie trafia do studzienki zbiorczej, usytuowanej na samym końcu całej instalacji. Do kontroli stanu i czystości drenażu służą studzienki kontrolne, umiejscowione w narożach budynku.

Zobacz także