fundamenty - poradnik

Gdzie stosuje się izolacje przeciwwilgociowe?

izolacja przeciwwilgoceniowaNa działce, na której występuje wysoki poziom wód gruntowych, lepiej zrezygnować z budowania domu z piwnicami. Budowa piwnicy wiąże się z koniecznością wykonania szczelnej ciężkiej izolacji. W domu bez piwnic wykonuje się izolację poziomą na ścianach fundamentowych nad ziemią. Zapobiega to kapilarnemu podciąganiu wody przez ściany. Izolację poziomą możemy wykonać z 2 warstw papy na lepiku lub z folii hydroizolacyjnej. Izolację pionową układa się na zewnątrz ścian fundamentowych. Najskuteczniej ściany fundamentowe zabezpieczy izolacja ułożona ze wszystkich stron: od spodu, od środka i na zewnątrz. W domach bez piwnic należy także wykonać izolację przeciwwilgociową podłogi.
W budynkach z piwnicami izolację poziomą wykonuje się na ławach fundamentowych i ponad terenem pod stropem nad piwnicami. Ta druga izolacja zapobiega napływowi wilgoci do stropu i do ścian parteru. Należy również ułożyć izolację pionową na zewnątrz ścian. Jeżeli teren jest mokry zaleca się zastosowanie dodatkowo na pionową izolację grubej drenażowej folii, która ma specjalne wypusty w postaci korków którymi przykłada się do ściany. Pomiędzy ścianą a folią tworzy się pustka powietrzna którą może odparować ewentualną wilgoć nagromadzoną w ścianie piwnicy.

Na jakim gruncie izolacja fundamentu typu lekkiego?

zdjęcie 1Hydroizolację typu lekkiego można stosować na gruntach piaszczystych i łatwo przepuszczalnych. Dodatkowym warunkiem umożliwiającym zastosowanie izolacji najlżejszego kalibru jest poziom wód gruntowych. Musi on być niższy, aniżeli poziom posadowienia fundamentów domu. Do wykonania takiej izolacji najczęściej stosuje się elastyczne masy asfaltowo – kauczukowe, które nakłada się w dwóch lub trzech warstwach na zagruntowane podłoże. Podłoże to może też stanowić papa podkładowa lub folia izolacyjna. Do zrobienia izolacji podpodłogowej również używa się folii izolacyjnej. Kładzie się ją w dwóch warstwach i łączy z izolacją poziomą ław fundamentowych.

Czy ocieplać fundamenty?

zdjęcie 1Konieczność wykonania ocieplenia pod podłogą usytuowaną tuz ponad gruntem jest całkowicie bezdyskusyjna. Przyczynia się to do komfortu użytkowania poszczególnych pomieszczeń domu i wpływa na oszczędność zużywanej energii. Do ocieplenia podpodłogowego używa się płyt ze styropianu. Im grubość ułożonych warstw jest większa, tym lepiej. Minimalna grubość takiego ocieplenia to 10 cm, ale może mieć ono nawet 40 cm grubości. Lepsze parametry termoizolacyjne niż styropian posiada polistyren ekstrudowany. Wtedy grubość warstwy izolacyjnej można zmniejszyć o 1 – 2 cm. Ściany fundamentowe ociepla się w zależności od poziomu wyniesienia podłogi parteru budynku ponad poziom terenu. Nie ma takiej konieczności, jeżeli podłoga parteru domu znajduje się ponad 50 cm nad poziomem terenu.

Zobacz także