docieplanie budynków - poradnik

Czy wełnę mineralną w ociepleniu ścian krzywoliniowych można wyginać?

wełna mineralnaDo ocieplania ścian krzywoliniowych można stosować jedynie płyty lamelowe z wełny mineralnej, o włóknach prostopadłych do przegrody. Taki układ włókien pozwala na dopasowanie płyty do kształtu ściany, bez pogorszenia parametrów izolacyjnych. Oczywiście istnieją ograniczenia dotyczące możliwości ugięcia danej płyty izolacyjnej. Chodzi tu o tzw. promień krzywizny. Dla różnych grubości izolacji, istnieje inna minimalna wartość tego czynnika np. dla grubości izolacji 50 mm minimalny promień krzywizny wynosi 3 m. Im większa grubość izolacji tym większy jest wymagany minimalny promień krzywizny. Jednocześnie zaleca się, aby ocieplając zaokrąglone powierzchnie, bez względu na materiał, z jakiego jest zbudowana zawsze stosować kołki mechaniczne do mocowania izolacji (zwłaszcza przy większych grubościach). Przy zakupie izolacji zawsze warto wypróbować na fragmencie ściany jak zachowa się płyta po przymocowaniu jej do ściany. (Opracowano na podstawie materiałów ze strony MIWO).

Jak oznaczony jest według nowych przepisów styropian FS-12?

ocieplenie domu styropianemWedług nowych przepisów staremu oznaczeniu styropianu PS-E FS 12 odpowiada (w uproszczeniu)nowe oznaczenie EPS 50-042. I tak kolejno:

PS-E FS 15 to teraz EPS 70-040,
PS-E FS-20 to teraz EPS 100-038,
PS-E FS 30 to teraz EPS 200-036,
PS-E FS 40 to odpowiednik EPS 250-036.

Symbol EPS oznacza typ płyty styropianowej. Pierwsza cyfra (np.EPS 50) oznacza deklarowany poziom naprężeń ściskających na poziomie nie mniejszym niż 50 kPa. Druga cyfra to deklarowany maksymalny współczynnik przewodzenia ciepła.

Czy dom z drewna można ocieplić styropianem?

Domy drewniane można ocieplać płytami styropianowymi. Wymagane jest jednak zastosowanie styropianu ryflowanego oraz specjalnie do tego celu przeznaczonych klejów.

dom z drewnianą elewacją

Zobacz także