stropy/podłogi - poradnik

Czy stosować płyty gipsowo-kartonowe pod posadzki?

Płyty gipsowo-kartonowe postaci suchych jastrychów są dobrymi podkładami pod posadzki zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i użyteczności publicznej. Na płytach podłogowych można układać wykładziny, panele podłogowe, klepkę, mozaikę oraz terakotę.

panele podłogowe

Jak rozróżniać akustyczne podkłady sztuczne?

izolacja akustyczna podłogiPośród podkładów sztucznych znaleźć można cały szereg różnorodnych materiałów, w tym również podkłady o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Większość producentów tych wyrobów dzieli płyty dźwiękochłonne na takie, które redukują dźwięki słyszalne w pomieszczeniu, w którym hałas powstał oraz takie, które zmniejszają słyszalność dźwięków w pomieszczeniu znajdującym się pod izolowaną podłogą. Jeśli zatem podłoga, którą zamierzamy wykończyć panelami usytuowana jest na parterze – powinniśmy zdecydować się na pierwsze z wymienionych. Jeżeli natomiast chodzi nam bardziej o to, aby przestać udręczać hałasami sąsiada mieszkającymi pod nami – lepsze będą płyty wymienione w drugiej kolejności.

Jak zaizolować taras nad pomieszczeniem ogrzewanym?

tarasWłaściwie wykonany taras nad pomieszczeniem ogrzewanym to przede wszystkim prawidłowo wykonana hydroizolacja i termoizolacja. Praktycznie większość usterek takich jak odpadanie płytek czy występowanie wilgoci na suficie pod pomieszczeniem jest spowodowanych właśnie przez wodę, przedostającą się przez wadliwie wykonane warstwy tarasu. Wilgoć do poszczególnych warstw tarasu może dostać się w wyniku opadów atmosferycznych oraz na skutek podciągania wody przez pozbawione izolacji poziomej ściany. Patrząc od dołu poszczególne warstwy tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym powinny wyglądać następująco:strop, warstwa wyrównawcza grubości około 4 cm ze spadkiem 2%, warstwa izolacji paroszczelnej, izolacja termiczna (styropian), jastrych, izolacja wodoszczelna (2 x papa na lepiku), podsypka (2 cm drobnego piasku), warstwa dociskowa z betonu, posadzka.

Zobacz także