okna/drzwi - poradnik

Czy stare ościeżnice będą pasowały do nowych drzwi?

Drzwi zewnętrzne
Przed zabraniem się do wymiany zamka warto przyjrzeć się posiadanym zamkom lub kluczom, którymi były one dotychczas otwierane.
Kompletowanie nowych skrzydeł drzwi zewnętrznych ze starymi ościeżnicami nie jest dobrym pomysłem i najczęściej będzie wiązało się z koniecznością piłowania felców skrzydła lub ościeżnicy. Nie da się na tym zaoszczędzić, gdyż producenci oferują zwykle komplet: ościeżnica plus skrzydło. Także efekt wizualny będący wynikiem połączenia starej futryny z nowym skrzydłem w większości przypadków będzie nie najlepszy. Poza tym drzwi takie stracą bez wątpienia na izolacyjności termicznej i akustycznej, gdy wyprodukowana fabrycznie ościeżnica nie będzie współpracowała z przeznaczonym jej skrzydłem wyposażonym w precyzyjnie wykonane felce i uszczelki obwiedniowe.

Zobacz także