fundamenty - poradnik

Czy fundamenty muszą mieć izolację pionową?

izolacja fundamentówFundamenty muszą mieć zarówno izolację pionową, jak i poziomą, którą układa się od momentu murowania właściwej ściany (granica fundament ściana). Jest to niezbędne, ponieważ fundament będzie chłonął i podciągał wilgoć z gruntu i cała wilgoć zawarta w murze, która znajdzie się na głębokości mniejszej niż 1,1 m (poziom przemarzania) będzie w ścianie zamarzać i bez przerwy go niszczyć. Zaprawa chroniąca ścianę też będzie podciągać wilgoć i niszczyć tak jak ściana. Na zewnętrznej części ściany po wykonaniu izolacji pionowej należałoby położyć folię kubełkową i obsypać ją ziemią. Folia ta chroni mur i właściwą izolację przed uszkodzeniem i odprowadza wilgoć z najbliższego sąsiedztwa ściany.

Na jakim gruncie izolacja fundamentu typu lekkiego?

zdjęcie 1Hydroizolację typu lekkiego można stosować na gruntach piaszczystych i łatwo przepuszczalnych. Dodatkowym warunkiem umożliwiającym zastosowanie izolacji najlżejszego kalibru jest poziom wód gruntowych. Musi on być niższy, aniżeli poziom posadowienia fundamentów domu. Do wykonania takiej izolacji najczęściej stosuje się elastyczne masy asfaltowo – kauczukowe, które nakłada się w dwóch lub trzech warstwach na zagruntowane podłoże. Podłoże to może też stanowić papa podkładowa lub folia izolacyjna. Do zrobienia izolacji podpodłogowej również używa się folii izolacyjnej. Kładzie się ją w dwóch warstwach i łączy z izolacją poziomą ław fundamentowych.

Czy ocieplać fundamenty?

zdjęcie 1Konieczność wykonania ocieplenia pod podłogą usytuowaną tuz ponad gruntem jest całkowicie bezdyskusyjna. Przyczynia się to do komfortu użytkowania poszczególnych pomieszczeń domu i wpływa na oszczędność zużywanej energii. Do ocieplenia podpodłogowego używa się płyt ze styropianu. Im grubość ułożonych warstw jest większa, tym lepiej. Minimalna grubość takiego ocieplenia to 10 cm, ale może mieć ono nawet 40 cm grubości. Lepsze parametry termoizolacyjne niż styropian posiada polistyren ekstrudowany. Wtedy grubość warstwy izolacyjnej można zmniejszyć o 1 – 2 cm. Ściany fundamentowe ociepla się w zależności od poziomu wyniesienia podłogi parteru budynku ponad poziom terenu. Nie ma takiej konieczności, jeżeli podłoga parteru domu znajduje się ponad 50 cm nad poziomem terenu.

Zobacz także