Poradnik budowlany

Czy wełna szklana jest odporna na wilgoć?

Wełna mineralna nie jest barierą dla pary wodnej i wody. Nasiąkając produkt ten traci częściowo swoje właściwości termoizolacyjne. Wilgoć może zostać...

Czy stare ościeżnice będą pasowały do nowych drzwi?

Kompletowanie nowych skrzydeł drzwi zewnętrznych ze starymi ościeżnicami nie jest dobrym pomysłem i najczęściej będzie wiązało się z koniecznością...

Czy pokrywać więźbę dachową pod dachówkami płytami pilśniowymi?

Czy w praktyce stosuje się pokrywanie więźby dachowej pod dachówkami płytami pilśniowymi zamiast folii lub deskowania? Płyt pilśniowych nie stosuje się pod...

Jak mocować styropapę?

Styropapę należy układać na niepalnych podłożach tworzących równą płaszczyznę (podłoże betonowe, blacha trapezowa, oczyszczone stare pokrycie bitumiczne),...

Jaki układ warstw w ścianie zewnętrznej?

Typowy układ warstwy ściany zewnętrznej zapewniający oddychanie ściany: - płyty gipsowe - są wewnętrzną warstwą wykończeniową. Otwory po śrubach lub...

Jaki rodzaj tynku elewacyjnego należy stosować na wełnę mineralną?

Rodzaj tynku elewacyjnego, jaki należy stosować przy wełnie mineralnej, jest określony w konkretnym rozwiązaniu systemowym, który ma ważną Aprobatę...

Co to jest płyta ogniochronna?

Płyta ognioochronna to płyta gipsowo-kartonowa (g-k), której rdzeń gipsowy jest zbrojony włóknem szklanym. Taka budowa powoduje, że płyta ma wysokie parametry...

Z czego budować ściany, aby było ciepło?

Przy ścianach jednowarstwowych stosuje się lekkie materiały na przykład bloczki z betonu komórkowego odmiany 400 (400 kg/m3), natomiast dla ścian warstwowych...

Czy wełna mineralna jest niezbędna w systemie suchej zabudowy?

Wełna mineralna jest niezbędna w ścianie zbudowanej w systemie suchej zabudowy. Umieszczona w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych jest doskonałą izolację akustyczną.

Jaka izolacja akustyczna ścian działowych?

Wymagania co do izolacyjności akustycznej (od tzw. dźwięków powietrznych) ścian działowych zawarte są w Polskiej Normie PN-87/B-02151/03. Norma ta określa, że...

Co oznaczają skróty GKB i GKF?

Są to skróty, które określają rodzaje płyt gipsowo-kartonowych. Pochodzą z Polskiej Normy PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe i oznaczają: GKB - płyta...

Czy w ściance g-k oddzielającej pomieszczenie ogrzewane musi znaleźć się paroizolacja?

Paroizolacja jest w takim przypadku niezbędna. W pomieszczeniu ogrzewanym stale przeznaczonym na pobyt ludzi powstaje para wodna. Wełna mineralna (która w takiej...

Czy beton komórkowy na bazie popiołów szkodzi zdrowiu?

Beton komórkowy na bazie piasku (białe bloczki) należy do materiałów o minimalnej radiacji i jest jednym z najbezpieczniejszych materiałów, których możemy...

Jaką wilgotność powinny mieć ściany i podłogi?

Prawidłowa wilgotność ścian murowanych nie powinna być większa niż 4%. Podobną wilgotność powinny mieć podłogi betonowe. Ściany pokryte okładzinami na...

Jak wykonać łuki na podwieszanym suficie?

Łuki na suficie wykonuje się ze standardowych elementów systemu suchej zabudowy. Metalowy skrajny profil w miejscu, w którym chcemy wykonać łuk należy...

Jak ocieplić strop nad nieogrzewaną piwnicą?

Dla stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi wartość współczynnika przenikania ciepła powinna wynosić nie więcej...

Czy na tarasach i balkonach, bezpośrednio na hydroizolacji można kłaść płytki?

Tradycyjnie układaną hydroizolację balkonów i tarasów bezwarunkowo trzeba było przykrywać warstwą betonu. O ile w przypadku tarasów nad pomieszczeniami beton...

Sufit podwieszany - montaż i wymagania

Sufity z płyt gipsowo-kartonowych to konstrukcje na ruszcie. Do ich wykonania stosuje się profile CD i UD, które mocuje się do elementów konstrukcyjnych budynku...

Jak zaizolować taras nad pomieszczeniem ogrzewanym?

Właściwie wykonany taras nad pomieszczeniem ogrzewanym to przede wszystkim prawidłowo wykonana hydroizolacja i termoizolacja. Praktycznie większość usterek...

Czy stosować płyty gipsowo-kartonowe pod posadzki?

Płyty gipsowo-kartonowe postaci suchych jastrychów są dobrymi podkładami pod posadzki zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i użyteczności publicznej. Na...

Pozwolenie na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w budynku zabytkowym

W myśl przepisów ustawy z dnia 17 września 2003 r. "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in.: 1)...

Gdzie stosuje się izolacje przeciwwilgociowe?

Na działce, na której występuje wysoki poziom wód gruntowych, lepiej zrezygnować z budowania domu z piwnicami. Budowa piwnicy wiąże się z koniecznością...

Czy wykonanie ławy fundamentowej jest konieczne?

Każdy fundament powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w projekcie. Zdarza się jednak, że pod lekkimi budynkami parterowymi ściany...

Czy trzeba izolować termicznie fundamenty domu bez piwnic?

Izolację termiczną fundamentów korzystnie jest wykonać bez względu na to, czy dom jest podpiwniczony czy też nie. Fundamenty stale otoczone są warstwą zimnego...

Zobacz także