Znakowanie wyrobów z wełny mineralnej

Zgodnie z normą PN-EN 13162 na opakowaniu lub etykiecie wyrobu producent wyrobu z wełny mineralnej zobowiązany jest podać dokładne informacje o wyrobie.

Norma dotyczy tylko wyprodukowanych fabrycznie uformowanych wyrobów z wełny mineralnej tj. płyt, mat, przeznaczonych do izolacji cieplnych w budownictwie.

Wyroby zgodne z tą normą, powinny być wyraźnie oznakowane, na wyrobie, etykiecie lub opakowaniu, z podaniem następujących informacji:

 • nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca,
 • nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta,
 • rok produkcji (dwie ostatnie cyfry),
 • zmiana lub czas produkcji lub kod pochodzenia,
 • klasa reakcji wyrobu na ogień,
 • deklarowany opór cieplny,
 • deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,
 • grubość nominalna,
 • kod oznaczenia,
 • długość i szerokość nominalna,
 • typ okładziny, jeśli występuje,
 • liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

Pierwsze cztery elementy oznakowania pozwalają na identyfikację wyrobu (i partii produkcyjnej), kolejne przedstawiają podstawowe dla wyrobu izolacji cieplnej charakterystyki tj. właściwości izolacyjne i klasę reakcji na ogień, a pozostałe opisują wymiary i ilość wyrobów w opakowaniu.

Jak odczytać kod
Kod oznaczenia zawiera szczegółowe informacje o właściwościach wyrobu innych niż wcześniej wymienione. W skład kodu oznaczenia mogą wchodzić następujące symbole:

MW - to skrót terminu wełna mineralna,
EN 13162 - numer niniejszej normy europejskiej,
Ti - tolerancja grubości,
DS(T+) - stabilność wymiarowa w określonej temperaturze,
DS(TH) - stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności,
CS(10Y)i - naprężenie ściskające lub wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym, [kPa],
TRi - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych,
PL(5)i - obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm, [N],
WS - nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu,
WL(P) - nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu,
MUi lub Zi - przenikanie pary wodnej,
SDi - sztywność dynamiczna,
CPi - ściśliwość,
CC(i1/i2 /y)-c - pełzanie przy ściskaniu,
APi - praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku,
AWi - ważony współczynnik pochłaniania dźwięku,
AFi - opór przepływu powietrza,
przy czym "i" wskazuje odpowiednią klasę lub poziom.

Kod wyrobu wskazuje jednoznacznie, które parametry, spośród znajdujących się w normie PN EN 13162 są badane/określane, a tym samym gwarantowane przez producenta i/lub na jakim poziomie. W odróżnieniu od poprzedniej polskiej normy zawsze są to cechy użytkowe (np. wytrzymałościowe, akustyczne), a nie technologiczne (gęstość, zawartość części organicznych).

Zgodnie z tą normą, obowiązkowymi charakterystykami wyrobów izolacji cieplnej, w tym z wełny mineralnej są: opór cieplny, klasyfikacja ogniowa oraz parametry kształtu (długość, szerokość, grubość, płaskość, prostokątność, stabilność wymiarowa) i zapewnienie możliwości operowania wyrobem. Powyższe wymagania, odnoszące się do wszystkich zastosowań budowlanych, muszą być spełnione przez wszystkie wyroby.

Przykłady
Przykładowe kody wyrobów z wełny, opisujące wyroby (i ich właściwości) odpowiednie do różnych zastosowań.

Przykład 1. Najprostsze kody wyrobu z wełny przeznaczonego, zgodnie z aktualnie wydanymi aprobatami technicznymi, do ociepleń: poddaszy użytkowych i nieużytkowych, stropodachów wentylowanych, stropów i podłóg na legarach, sufitów podwieszonych, lekkich ścian osłonowych, to:

MW-EN13162-T1
lub
MW-EN13162-T1-DS(TH)

MW - oznacza wełnę mineralną (kamienną, szklaną lub żużlową)
EN 13162 - normę wyrobu PN EN 13162
T1 - klasę tolerancji grubości T1 (dopuszczalny niedomiar grubości -5% lub -5 mm; przy braku limitu na nadmiar grubości)
DS(TH) - stabilność wymiarową w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej (temp. 23°C, wilgotność względna 90%), co oznacza względne zmiany wymiarów liniowych w takich warunkach nie większe niż 1%

Przykład 2. Do wszystkich zastosowań wymienionych w przykładzie 1 i dodatkowo w ścianach zewnętrznych trójwarstwowych można stosować wyroby określone kodem:

MW-EN13162-T1-WS-DS(TH),

WS - oznacza, że określona została nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym częściowym zanurzeniu i nie przekracza 1,0 kg/m²

Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także