Znaki szczególne

Zgodnie z prawem budowlanym materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania powinny być właściwie oznaczone. Od producentów możemy też wymagać odpowiednich dokumentów – aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności.

Prawo stawia przed producentami wiele wymagań zarówno w fazie projektowania wyrobu, jak i podczas produkcji. Do obowiązków producenta należy opracowanie dokumentacji technicznej, odpowiednie oznakowanie towaru i sporządzenie deklaracji zgodności.

Norma lub aprobata
Każdy wyrób budowlany znajdujący się na rynku powinien mieć certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną albo deklarację zgodności producenta z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. Dokumenty opisują m.in. do czego służy dany wyrób i jakie powinno być jego zastosowanie.
Znak budowlany B (fot. Redakcja)Zanim wyrób zostanie dopuszczony do sprzedaży, musi zostać zbadany przez odpowiednią jednostkę badawczą (np. Instytut Technik Budowlanych), która ma akredytację Państwowego Centrum Badań i Certyfikacji uprawniającą do takich badań. Instytut lub laboratorium bada próbki pochodzące z bieżącej produkcji i stwierdza, czy są zgodne z wymaganiami ustalonymi w normie lub aprobacie.
Aprobata Techniczna jest pozytywną oceną techniczną przydatności wyrobu budowlanego do określonego stosowania.Znak certyfikatu zgodności (fot. Stolbud Włoszczowa)Norma określa warunki dostawy materiału, przechowywania, transportu, konserwacji i montażu, a także sposób oznakowania wyrobu przez firmę.
Po przeprowadzeniu badań producent dostaje certyfikat zgodności z Polską Normąlub Aprobatą Techniczną. Producent może sam wystawić tzw. deklarację zgodności (z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną) na podstawie  przeprowadzonych badań, jest ona jednak mniej wiarygodna dla klientów.

Deklaracja zgodności
Określa cechy użytkowe wyrobu. Powinna zawierać: nazwę i adres producenta lub jego przedstawiciela, miejsce produkcji, opis wyrobu, postanowienia, które spełnia wyrób, nazwę i adres notyfikowanego laboratorium badawczego, nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do wystawienia deklaracji lub uprawnionego przedstawiciela. Kontrolę nad prawdziwością deklaracji sprawuje Główny Urząd  Nadzoru Budowlanego. Deklaracja zgodności znajduje się u producenta, jednak klient ma prawo ją otrzymać. 

Certyfikat
Dokument ten stwierdza, że wyrób spełnia postanowienia Aprobaty Technicznej i Polskiej Normy, a jednocześnie potwierdza jego wyjątkowe właściwości, np. izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy odporność na włamanie. Certyfikaty są obowiązkowe tylko w przypadku produktów o specjalnym przeznaczeniu, np. okien przeciwpożarowych.

Symbol CE (fot. Stolbud Włoszczowa)Oznakowanie
Wyrób wprowadzany na rynek powinien być oznaczony znakiem budowlanym CE lub B, Jest to potwierdzenie deklaracji zgodności.
Oznakowanie CE dopuszcza wyroby budowlane do obrotu, jednak nie zawsze do stosowania. Wynika to z przepisów prawnych dotyczących warunków stosowania wyrobów obowiązujących w poszczególnych państwach Unii lub wymagań odnoszących się do określonego budynku. Symbol CE na produktach oznacza, że odpowiadają one istotnym europejskim wymaganiom dotyczącym zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Według systemu krajowego materiały oznacza się tzw. znakiem budowlanym B – jeśli producent mający siedzibę w Polsce przeszedł całą procedurę legalizacyjną i wydał krajową deklarację zgodności wyrobu z Polską Normą albo Aprobatą Techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego odpowiednio do jego przeznaczenia (produkt spełnia tzw. wymagania podstawowe).

System kontroli
Przepisy dotyczące badań i znakowania wyrobów budowlanych niestety nie są przestrzegane. Instytucje uprawnione do kontroli to Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Państwowa Inspekcja Handlowa, która może karać mandatami w wysokości kilku tysięcy złotych, a nawet wycofać z rynku partię wyrobu. Inspektorzy GUNB mogą ukarać nieuczciwego producenta lub sprzedawcę mandatem. Obie instytucje tłumaczą jednak, że mają za mało specjalistów, aby przeprowadzać kontrole. Dlatego spora część wszystkich wyrobów budowlanych sprzedawanych w Polsce nie ma odpowiednich certyfikatów, a na rynku jest dużo tanich towarów niewiadomego pochodzenia.

Oceń artykuł
4,00 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Anna Białorucka

Zdjęcia: Ecovario, Stolbud Włoszczowa, Redakcja

Polecamy Ci również

Zobacz także