Zmiany w prawie europejskim i polskim

Zmiany w prawie europejskim i polskim

W dniu 17 listopada br. uzyskano porozumienie w sprawie nowelizacji Dyrektywy 2002/91/WE dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Planowane zmiany określają między innymi wysoki udział budynków zero emisyjnych wznoszonych po 31 grudnia 2020 roku. Jeśli chodzi o budynki już istniejące, Recast wprowadza kilka zmian dotyczących certyfikatów efektywności energetycznej, które nie tylko mają być przedstawione osobie kupującej lub wynajmującej, ale również powinny być dołączone do ogłoszenia kupna lub wynajmu nieruchomości.

Przyjęty Recast Dyrektywy 91/2002/WE jest kompromisem zawartym przez trzy organy władzy europejskiej (tzw. tridialogue agreement): Komisję Europejską, Parlament i Radę Europy i podlega jeszcze przedłożeniu pod głosowanie Parlamentu Europejskiego. „Wydaje się jednak, że dzięki mechanizmowi trójstronnego dialogu wypracowany tekst Recastu Dyrektywy zostanie zaakceptowany. Trzeba przyznać, że został on złagodzony w stosunku do poprawek wniesionych przez PE w kwietniu 2009 roku, ale jest też bardziej precyzyjny i wymagający niż pierwszy projekt KE z listopada 2008 roku” – twierdzi Aleksander Panek, prezes Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

nowy budynekW konsekwencji, to wspólne działanie wszystkich organów europejskich budzi ponowną nadzieję na poprawę stanu efektywności energetycznej budynków w Polsce. Wprowadzenie Dyrektywy 2002/91/WE spowodowało, że początkowy entuzjazm społeczeństwa polskiego przekształcił się w ogólne niezadowolenie z procesu certyfikacji i obowiązku posiadania świadectw energetycznych. „Poważne potraktowanie przez polski rząd Recastu, daje szanse na naprawienie tych błędów, chociaż odzyskanie społecznego zaufania będzie wymagało dużego wysiłku” – zauważa Panek.

Dokument wprowadza szereg szczegółowych rozwiązań, które stanowią kontynuację kierunku wytyczonego przez Dyrektywę 2002/91/WE. Wprowadzoną nowością są tzw. budynki zero emisyjne, które powinny zużywać max 15 kWh/m² rocznie – analogiczne do niegdyś szeroko promowanych budynków pasywnych. Mają one wyznaczać standard dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów.

„Zważywszy na doświadczenia działań poszczególnych krajów w obszarze promocji budownictwa pasywnego, należałoby się zastanowić nad koniecznymi narzędziami wsparcia finansowego, dostępnymi dla indywidualnych inwestorów. Bez tego rozwiązania obawiam się, iż nowe regulacje mogą być kolejnymi niewłaściwie odebranymi przez społeczeństwo przepisami. Nie narzucać, a zachęcać – taki powinien być cel” – mówi Piotr Pawlak, dyrektor zarządzający BuildDesk Polska.

Art. 3 Recastu stanowi, że państwa członkowskie powinny położyć nacisk na wyrażenie efektywności energetycznej (EE) w certyfikacie w sposób przejrzysty. Dzięki temu właściciel czy wynajmujący patrząc na dokument będzie mógł dokonać stosownych oszacowań i porównań efektywności energetycznej budynków, na podstawie takich wielkości jak np. minimalna wymagana efektywność energetyczna (art. 10). 

Recast w art. 17 wprowadza również obowiązek posiadania przez kraje członkowskie niezależnego systemu kontroli zarówno certyfikatów, jak i raportów o inspekcji systemów grzewczych i wentylacyjnych. Tylko częściowo problem ten jest rozwiązany w polskiej ustawie Prawo budowlane, gdyż zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 5 kontroli pod kątem efektywności energetycznej podlegają tylko kotły grzewcze. Jednakże jest to zapis martwy – do dziś nie zostało w tym względzie nic uczynione – żadne rozporządzenie wykonawcze nie precyzuje procedur ani sposobów przeprowadzenia kontroli. 

Z kolei art. 16 przypomina o obowiązku akredytacji niezależnych ekspertów w drodze sporządzenia listy kwalifikowanych certyfikatorów. W Polsce taki rejestr prowadzi minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, na podstawie art. 5 ust. 14 ustawy Prawo budowlane. Natomiast sprzeczna z Dyrektywą, pozostaje wciąż, pomimo nowelizacji Prawa budowlanego, klasyfikacja „niezależnych” ekspertów w Polsce. Sierpniowa nowelizacja ustawy wprowadzała, bowiem zakaz wykonywania certyfikatu dla danej nieruchomości tylko przez dwie kategorie podmiotów: właściciela oraz osobę posiadającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Powyższe rozwiązanie zostawia otwartą drogę dla uczestników procesu budowlanego, wykonawców robót budowlanych, zarządców budynków czy innych osób związanych umowami cywilno-prawnymi z tymi podmiotami. „Tym sposobem świadectwo może zostać w Polsce sporządzone np. przez dewelopera, któremu może zależeć na dostosowaniu danych do rzeczywistości, a tym samym poprawy charakterystyki energetycznej budynku” – zauważa Pawlak.

Jednak zdaje się najważniejszy ze względu na specyfikę naszego rodzimego rynku efektywności energetycznej, jest art. 22 Recastu, który jednoznacznie wprowadza nakaz kar za brak świadectwa. Kraje członkowskie mają za zadanie podjęcie wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia i egzekwowania prawidłowego funkcjonowania systemu certyfikacji energetyczne.

Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także