Zmiany w prawie europejskim i polskim

Zmiany w prawie europejskim i polskim

budynek wielorodzinny„W Polsce założenia Dyrektywy funkcjonują od 1 stycznia 2009 r. Od tego czasu dla niewiele ponad 1% budynków z rynku wtórnego wykonano certyfikację. Pomimo jasnego zapisu w Dyrektywie dotyczącego konieczności certyfikacji zarówno rynku wtórnego, jak i pierwotnego w Polsce obowiązkowej certyfikacji podlegały tylko budynki nowe. Wprowadzenie kar za bark świadectw może tą nieścisłość wyeliminować. Jednakże istotne jest też, aby władze przedstawiły sposób realizacji, a nie tylko konieczność nałożenia kar – tłumaczy Panek. – Należy zaznaczyć, że wymienione najważniejsze zmiany Dyrektywy odnoszą się do sytuacji, w której wdrożono zapisy „starej” Dyrektywy. Polska na spotkaniach RE protestowała przeciwko nowym zapisom, np. obniżeniu powierzchni budynku, od której należyopracować świadectwo lub przyjęciu systemu kar za brak świadectwa lub jego istotnych elementów. Wygląda na to, że nasze zdanie było odosobnione i mamy nowe rozdanie. Czy potrafimy je wykorzystać? Mam taką nadzieję, ale po doświadczeniach z wdrożeniem Dyrektywy również obawy. Polak potrafi zepsuć przepisy, które wydawały się nie do zepsucia.”

Dodatkowymi ważnymi zapisami w nowelizacji Dyrektywy, mogącymi znacząco przyspieszyć popularność energooszczędnych rozwiązań, jest nakaz przygotowania narzędzi wsparcia finansowego działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynków. W świetle ograniczenia dobrze funkcjonującego funduszu termomodernizacyjnego (dziś remontowego i modernizacyjnego) wymagać to będzie kolejnych zmian, gdyż owe instrumenty finansowe muszą zostać przedstawione najpóźniej do połowy 2011 roku.

„Podkreślić jednak należy, że ustalony zakres Recastu nakazuje wprowadzenie w życie większości powyższych zmian do września 2012 roku. Daje to polskiemu ustawodawcy niespełna 3 lata na implementację przepisów unijnych” – podsumowuje Pawlak. Jednak lepiej dmuchać na zimne, ponieważ w ferworze przygotowań do Euro2012 oraz czekających nas przyspieszonych wyborów parlamentarnych, wprowadzenie prawa wspólnotowego do rodzimych przepisów może nie być priorytetem dla polskiego ustawodawcy. Czy tym razem uda się zdążyć?

Najważniejsze elementy uzgodnionego projektu Recastu to:
1. Wprowadzanie blisko zero energetycznych wymagań dla wszystkich nowo wznoszonych budynków użytkowanych przez władze publiczne do 2020 r., a także implementacja w miarę możliwości takiego samego wymagania dla innych budynków, również modernizowanych.
2. Wprowadzenie minimalnych wymagań energetycznych określanych na zasadach kosztu optymalnego od 2012-2013 roku.
3. Przygotowanie odpowiednich instrumentów finansowania osiągnięcia standardu energetycznego. Komisja na podstawie analizy tych instrumentów przeprowadzonej w 2011 roku zaproponuje krajom członkowskim wsparcie finansowe.
4. Świadectwo energetyczne obowiązuje dla wszystkich budynków o powierzchni powyżej 250 m2 sprzedawanych lub wynajmowanych, przy czym wskaźnik jakości charakterystyki energetycznej ma być zamieszczany w ogłoszeniach o sprzedaży lub wynajmie.

Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: BuildDesk Polska

Polecamy Ci również

Zobacz także