Zmiany klimatyczne a oszczędność energetyczna

W Warszawie odbyły się warsztaty dla dziennikarzy organizowane wspólnie przez Isover Polska oraz WWF Polska. Spotkanie związane było z tematyką energooszczędności, ograniczenia emisji CO2 i efektywności energetycznej budynków w ramach projektu "Klimat i Energia".

isover_wwf_szkolenie_art

Isover wierzy, że dzięki wykorzystaniu technologii termoizolacyjnych w budownictwie w znaczący sposób uda się zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery, a tym samym chronić naszą planetę. Ze strony tej firmy prelekcję wygłosił Henryk Kwapisz – członek Komitetów Technicznych PKN ds. Akustyki Architektonicznej oraz ds. Ochrony Cieplnej Budynków i ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie. Głos zabrali także: Wojciech Stępniewski – Kierownik Projektu „Klimat i Energia” z ramienia WWF Polska oraz Dariusz Śmiechowski – Sekretarz Generalny SARP, architekt, wykładowca warszawskiej ASP.

Pierwszy z prelegentów – Wojciech Stępniewski – opowiedział o globalnych zmianach klimatycznych oraz efektywności energetycznej. Zgodnie z badaniami, wzrost temperatury powodowany przez globalne ocieplenie, którego wszyscy jesteśmy świadkami, powoduje spadek dostępności wody pitnej, zwiększenie liczby zachorowań na malarię oraz w niektórych skrajnych przypadkach również ryzyko wystąpienia głodu w uboższych krajach. Priorytetem WWF w zakresie klimatu globalnego jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych. Można to osiągnąć m.in. dzięki większej świadomości społeczeństw w dziedzinie energooszczędności. W Polsce można w łatwy sposób uniknąć emisji 5 mln ton CO2, zmieniając zachowania Polaków lub stosując proste technologie jak energooszczędne źródła światła. Sektor gospodarstw domowych i usług marnotrawi nawet do 40 % energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o energię cieplną olbrzymi potencjał oszczędności tkwi w samych budynkach. Energia cieplna jest bezmyślnie tracona, co przyczynia się do niepotrzebnej emisji CO2. Można wyliczyć, że średnio w warunkach polskich przez nieocieplany dach możemy tracić aż 3 000 kWh energii cieplnej rocznie, którą przecież należy wyprodukować z równoczesną emisją dwutlenku węgla. Należałoby m.in. zwiększać stopień wykorzystania źródeł energii odnawialnej a w przyszłości poważnie zastanowić się nad stosowaniem ogniw paliwowych oraz wykorzystaniem wodoru.

Wojciech Stępniewski poświęcił część swojego wystąpienia postanowieniom Protokołu z Kioto, pierwszemu globalnemu porozumieniu dotyczącemu ochrony klimatu (uzupełniającemu Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych dotyczącej Zmian Klimatycznych), oraz kolejnemu traktatowi , którego losy będą się rozstrzygać w Poznaniu i Kopenhadze. Mowa jest w nich o drastycznym obniżeniu emisji dwutlenku węgla, co z kolei oznacza, że najważniejszym priorytetem jest oszczędność surowców naturalnych oraz stosowanie energooszczędnych technologii na skalę ogólnoświatową.

Kolejnym z prelegentów był Dariusz Śmiechowski. W swoim wystąpieniu jako jeden z ważnych czynników wpływających na oszczędzanie energii pierwotnej podkreślił wagę świadomego budownictwa. Zaakcentował również potrzebę edukacji społeczeństwa w kierunku energooszczędnych rozwiązań. Śmiechowski stwierdził, że tylko wówczas, kiedy społeczeństwo będzie dość uświadomione w tej kwestii, zacznie zwracać uwagę, a tym samym wymagać od deweloperów, aby Ci budowali ich przyszłe domy i mieszkania przy użyciu oszczędnych energetycznie technik oraz odpowiednio dopasowanej i dobrej jakości izolacji. W praktyce niestety większość deweloperów ciągle żyje w zgodzie ze starą maksymą "tanio zrobić, drogo sprzedać" i projektując oraz budując nowe budynki nie zwraca zbytniej uwagi na wysokość rachunków za prąd, jakie przyjdzie płacić przyszłym mieszkańcom. Niepokojące jest to, że w Polsce zużywa się ponad 2 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach zachodnioeuropejskich o podobnym klimacie a normy budowlane w Polsce w odniesieniu do zapotrzebowania budynków na energię są przestarzałe. Trzeci z prelegentów - Henryk Kwapisz  poświęcił sporo uwagi rozważaniom nad możliwością poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce. Jak wynika z badań i przeprowadzonych analiz, dzięki odpowiednim ulepszeniom domu – poprzez izolację – opłaty za roczne ogrzewanie w domu w ekstremalnych przypadkach mogą się zmniejszyć nawet o 90 proc. Zależy to oczywiście od wielu czynników, takich jak strona świata, na którą w większości wychodzą domowe okna, wiatrołap przy wejściu do domu, właściwa termoizolacja, czy wreszcie odpowiedni system wentylacji. Doskonałym przykładem jest obecnie w Danii kompleks osiedlowy w standardzie Multi-Comfort House, który jest wzorem dla wszystkich tych, którzy chcą projektować i realizować budynek multi-komfortowy, zgodny ze standardami domu efektywnego energetycznie, czyli ekologią, niskimi kosztami użytkowania ogrzewania i chłodzenia oraz wygodą.

Na zakończenie warsztatów podano informację, że ISOVER Polska przystąpi do projektu Grupy Saint-Gobain CARE 4, którego sygnatariusze zobowiązują się do czterokrotnej redukcji zużycia energii w nowobudowanych i poddawanych gruntownej renowacji budynkach zarządzanych przez spółki Saint-Gobain na świecie.

Oceń artykuł
4,50 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: Isover

Polecamy Ci również

Zobacz także