Wyciszenie okien i drzwi

Hałas i związane z nim wibracje zaliczane są do czynników zanieczyszczenia środowiska. W Polsce strefa obciążenia hałasem obejmuje ponad 20% powierzchni kraju. Problem jest często bagatelizowany, ponieważ skutki oddziaływania nie są natychmiastowe.

hałas miejskiW dużym mieście czy w pobliżu często uczęszczanych dróg nie da się uniknąć hałasu. Można go jednak minimalizować budując ściany o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, stosując drzwi i okna z atestem akustycznym oraz dbając o ich prawidłowy montaż.

W krajach wysoko rozwiniętych właśnie na hałas skarży się coraz więcej osób. Stale rosnąca liczba samochodów, głośno pracujące maszyny, wzmożony ruch komunikacyjny – wpisują się w obraz codziennego życia. Już pod koniec lat dziewięćdziesiątych Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska poinformowała, że ponad 10 mln ludzi żyjących w dużych miastach i 4,5 mln w małych stale narażonych jest na hałas powyżej 70 dB.

Czym jest hałas
Hałas to każdy uciążliwy, szkodliwy bądź niebezpieczny dla zdrowia dźwięk. Człowiek reaguje na dźwięki o częstotliwości od 20Hz do 20.000Hz. Niesłyszalne dla nas dźwięki poniżej 20 Hz – infradźwięki, a powyżej 20kHz – ultradźwięki, również mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. O poziomie głośności słyszanego dźwięku decyduje ciśnienie akustyczne. Rozpiętość ciśnień dźwięków, na które reagujemy, jest ogromna, dlatego do określenia ich poziomów używa się wartości wyrażonych w decybelach dB. I tak dźwięki najcichsze mają poziom ciśnienia akustycznego równy 0 dB. Ból uszu wywołuje hałas o poziomie 130-140 dB.

Ministerstwo Ochrony Środowiska obliczyło, że hałas drogowy sięga w dużych miastach poziomu 75 dB i odpowiednio po kilka decybeli mniej w średnich oraz małych miastach. Do hałasu wytwarzanego przez pojazdy należy dodać inne, np. pracujących na ulicach maszyn, przelatującego samolotu. Dopiero wtedy mamy pełen obraz rzeczywistości miejskiej. Problem hałasu narasta systematycznie wraz z rozwojem motoryzacji. Prawie połowie mieszkańców miast najbardziej dokucza hałas wytwarzany przez środki komunikacji drogowej, szynowej i lotniczej. Obliczono, iż każdego roku poziom hałasu w dużych ośrodkach miejskich wzrasta o jeden decybel. Według danych Ministerstwa Ochrony Środowiska w miastach, w których mieszka od 200 tys. do mln. ludzi i w miastach powyżej 1 mln na hałas narażonych jest 40% mieszkańców. W miastach od 50 do 200 tys. – 35%, od 5 do 50 tys. – 25%, a w osiedlach wiejskich – 7%.

Także w miejscowościach uzdrowiskowych w Polsce znacznie przekracza się poziom dopuszczalnego hałasu, który wynosi 40 dB w dzień i 30 dB w nocy. W niektórych uzdrowiskach poziom hałasu dorównuje poziomowi charakterystycznemu dla dużych miast.

Hałas szkodzi zdrowiu
Hałas ma negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Wiąże się to głównie z tym, iż bezpośrednio oddziałuje na narząd słuchu. Szkodliwość oddziaływania hałasu zależy nie tylko od poziomu ciśnienia akustycznego, lecz także czasu narażenia na odbieranie głośnych dźwięków. Im jest głośniej i im dłuższa jest dawka hałasu, tym bardziej szkodzi zdrowiu. Badania doświadczalne wykazały, iż po przekroczeniu poziomu 75 dB występują wyraźne zaburzenia funkcji fizjologicznych organizmu. Hałas w środowisku pracy, nawet poniżej poziomu 80 dB, źle wpływa na jakość i wydajność pracy. Zdolność koncentracji jest znacznie gorsza, spada możliwość zrozumiałej komunikacji międzyludzkiej. Narasta zmęczenie uniemożliwiające prace nad zadaniami koncepcyjnymi i wymagającymi precyzji.

Rodzaje hałasu
Do wnętrza naszych domów docierają odgłosy z zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczenia. Hałasy zewnętrze dobiegają spoza budynku. Są o tyle bardziej dokuczliwe i głośne, o ile w pobliżu znajduje się droga często uczęszczana, zakład przemysłowy, tory czy korytarz powietrzny. Hałas wewnętrzny dzieli się na bytowy i instalacyjny. Hałas bytowy wytwarzają sami mieszkańcy budynku, instalacyjny – pochodzi od znajdujących się w nim instalacji i urządzeń technicznych. Nie muszą być wcale głośne, by zakłócały spokój domowników.

Od tego, czy nasz dom będzie odpowiednio wyciszony akustycznie, zależy jakość życia w nim. Badania wskazują, że mieszkańcy budynków właśnie na nadmierne hałasy skarżą się najczęściej. Dlatego warto zwrócić uwagę na odpowiednie parametry akustyczne w naszych domach.

Oceń artykuł
3,00 / 7 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także