Termowizyjne badanie okien

Termowizyjne badanie okien

Wszyscy wiemy, że termoizolacyjność okien jest kilkakrotnie gorsza od ścian, co powoduje, iż nawet minimalna ich powierzchnia jest przyczyną strat ciepła porównywalnych ze stratami przez ściany. Stąd starania o maksymalne polepszenie własności termicznych okien. Ucieczka ciepła następuje poprzez: pakiet szybowy, ramy skrzydeł i ościeżnic, mostki liniowe połączeń różnych elementów okna, infiltrację powietrza przez uszczelki skrzydeł, infiltrację i przewodzenie osadzenia okna w murze. Wszystkie te składowe mogą być wykryte i ocenione podczas badań termowizyjnych. Poniżej przedstawiono termogramy uzyskane w czasie typowych badań termowizyjnych, głównie we wnętrzach budynków, w czasie normalnej eksploatacji mieszkań, bez aranżowania specjalnych warunków do pomiarów.

Okno badane               Okno porównawcze       Okno porównawcze
termogram okien - okno badane i dwa okna porównawcze

Termogram po lewej stronie (okno badane)
Ma bardzo silny mostek liniowy na połączeniu pakietu szybowego z profilem skrzydła. Temperatura w tym miejscu jest prawie o 6 K niższa niż temperatura powierzchni szyby w odległości 10-15 cm. Temperatura ramy skrzydła (w stabilnych warunkach środowiskowych) jest taka sama jak szyby, co świadczy o zbliżonej termoizolacyjności. Miejsce osadzenia w murze wykazuje różnice temperatur mniejszą niż 2 K. W czasie rejestracji termogramu różnica temperatur wnętrze–zewnętrze była stosunkowo mała i wynosiła 17 K.

Termogram środkowy (okno porównawcze dobrej klasy)
Na profilu temperatury widoczne są dwa obniżenia temperatury. Jedno z nich odpowiada mostkowi liniowemu osadzenia pakietu szybowego w ramie skrzydła, drugie – osadzeniu ościeżnicy w murze. Wartości obniżenia temperatury w stosunku do temperatury szyby wynoszą po ok. 2 K. Konstrukcja profilu skrzydła wykazuje niejednorodność: prawa część profilu (oddalona od szyby) jest o ok. 1 K zimniejsza. Osadzenie w murze wykazuje podobne obniżenie temperatury = 2 K. Temperatura szyby w stosunku do temperatury wnęki przy narożniku jest w obu przypadkach o ok. 1 K niższa.

Termogram z prawej strony (okno porównawcze średniej klasy)
Termogram ten zarejestrowano w mieszkaniu wyziębionym po dłuższej nieobecności właścicieli, jednak od kilku godzin temperatura była podnoszona. Tłumaczy to zbliżoną temperaturę szyby o niskiej i ściany o wysokiej bezwładności cieplnej. Podobnie jak na pierwszym termogramie widoczne jest silne obniżenie temperatury wzdłuż połączenia pakietu szybowego z ramą skrzydła oraz około 3-stopniowe obniżenie temperatury w miejscu osadzenia w murze, w porównaniu do niecałych 2 stopni w poprzednich przykładach.

Podsumowanie
Zamieszczone przykłady wskazują, że jakość okien oraz ich montażu można ocenić za pomocą termowizji. Dla pełnego obiektywizmu takiej oceny niewątpliwie potrzebne byłoby nie tylko zaakceptowanie warunków środowiskowych, ale sterowanie tymi warunkami. Głównie dotyczy to temperatury wewnątrz pomieszczenia, aby uzyskać powtarzalną, stabilną różnicę temperatur. Niezbędne jest to do oceny takich elementów okna, jak pakiet szybowy, mostek liniowy szyba–rama skrzydła oraz własności termoizolacyjne profili (skrzydło, ościeżnica). Do wykrycia i oceny nieszczelności potrzebne jest natomiast sterowanie różnicą ciśnień wnętrze–zewnętrze i uniezależnienie się od kapryśnych podmuchów wiatru i wysokości (kondygnacji), na jakiej znajduje się badane okno. W wysokich budynkach różnica ciśnień między dolnymi a górnymi kondygnacjami wytworzona przez ciąg kominowy może sięgać 200 Pa (np. w budynku 40-piętrowym). Dla porównania wymagania różnych norm europejskich na temat badania szczelności budynków (nie tylko okien) mówią o różnicy ciśnień 5 do 20 Pa.

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Włodzimierz Adamczewski/TERMO-POMIAR

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: profiokno.pl

Polecamy Ci również

Zobacz także