Termorenowacja fasad w systemie ETICS

Termorenowacja fasad w systemie ETICS

Znaczna część elewacji ocieplonych kilka lub kilkanaście lat temu metodą bezspoinową (obecnie nazywaną systemem ETICS) wymaga dziś renowacji. Dzieje się tak najczęściej z dwóch powodów.

uszkodzona fasadaPierwsza przyczyna to niewystarczająca izolacyjność przegrody budowlanej wynikająca z braku uregulowań prawnych dotyczących obliczania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną w okresie projektowania ocieplenia elewacji i/lub braku uwzględnienia zwrotu z inwestycji w dłuższym czasie. Drugim powodem jest zastosowanie materiałów wątpliwej jakości i/lub montaż przez wykonawców nieprzestrzegających reżimów technologicznych. Zastosowane np. jako wykończenie fasady tynki akrylowe często odspajają się po pewnym czasie eksploatacji elewacji, w wyniku czego inwestor podejmuje decyzję o renowacji fasady.

Wadliwe tynki można wymienić, jednak warto przy okazji dokonać termorenowacji fasady, gdyż bardzo często okazuje się, że koszt docieplenia istniejącego systemu ociepleniowego nieznacznie tylko przewyższa koszt wymiany wadliwego tynku.

DOCIEPLENIE istniejącego ocieplenia

Jeśli elewacja ocieplona była wełną mineralną, w ramach docieplenia istniejącego ocieplenia należy również zastosować wełnę mineralną (ze względu na paroprzepuszczalność materiału izolacyjnego) z uwzględnieniem obciążenia ciężarem własnym materiału izolacyjnego oraz siły ssania wiatru. Zastosowanie wełny mineralnej o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ (obecnie najniższa wartość λ z dostępnych na rynku produktów stosowanych w technologii ETICS wynosi 0,036 W/(m·K) – jest to parametr wełny Fasoterm TF Profi) pozwala zmniejszyć grubość izolacji.

Z punktu widzenia przepisów projektujący docieplenie ocieplenia z użyciem wełny mineralnej nie jest ograniczony maksymalną grubością zastosowanej izolacji (ze względu na odporność ogniową fasady). Jedyne ograniczenia, jakie może napotkać projektant (dotyczące również styropianu), to maksymalna dostępna długość łączników mechanicznych z trzpieniem metalowym.

izolacja hybrydowa ma większą odporność ogniowąDostępne są badania ogniowe wskazujące, iż hybryda systemu ociepleniowego w postaci izolacji ze styropianu, którego zewnętrzną część wykończono wełną mineralną, uzyskuje wyższą klasę reakcji na ogień niż styropian. Warto zauważyć, że decydując się na docieplenie wełną mineralną ocieplenia wykonanego na bazie styropianu, można podnieść nie tylko parametry izolacyjne fasady, lecz także jej odporność ogniową.

W przypadku docieplania styropianem fasady ocieplonej wcześniej za pomocą styropianu należy uwzględnić łączną grubość wszystkich warstw styropianu i sprawdzić, czy dany system pozwala zastosować uzyskaną grubość styropianu ze względu na klasyfikację systemu w zakresie rozprzestrzeniania ognia. Rozwiązaniem stosowanym do wyrównania powierzchni ścian przed wykonaniem pierwotnego ocieplenia jest podklejanie nierówności styropianem. Używając styropianu do docieplania wykonanego wcześniej systemu opartego na styropianie, koniecznie trzeba uwzględnić wszystkie warstwy styropianu istniejące i projektowane na fasadzie. Nie należy także zapominać o oporze dyfuzyjnym wszystkich warstw systemu, w tym często dwóch warstw tynku akrylowego.

Przygotowanie podłoża przed dociepleniem

Projekt docieplenia systemu wykonanego w technologii ETICS powinien uwzględnić w pierwszej kolejności sprawdzenie stanu podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej systemu ociepleniowego. Najdokładniejsza metoda to wykonanie prób za pomocą urządzenia Pull-Off, co pozwala na określenie m.in. stanu powierzchni ocieplanej i, co najważniejsze, minimalnej wytrzymałości w całym układzie warstw. Często tynk cienkowarstwowy wydaje się zwartym i nośnym materiałem, natomiast po dokładnym badaniu okazuje się, że odspojenie następuje na styku tynku z warstwą zbrojoną systemu ociepleniowego. Przed wykonaniem prac niezbędną czynnością jest przygotowanie podłoża, umycie i usunięcie powłoki antyadhezyjnej – agresji mikrobiologicznej, graffiti itp.

fasada domuUWAGI projektowo-wykonawcze

Zważywszy na niestandardową aplikację systemu ociepleniowego na stosunkowo słabym podłożu, jakim jest system ociepleniowy w technologii ETICS, niezbędne jest mocowanie mechaniczne docieplenia i zawsze musi być wykonane z użyciem kołków z trzpieniem metalowym. Warto przy realizacji prac dociepleniowych analizować trendy długookresowe, aby nie popełnić wcześniejszych błędów. Istotne jest skalkulowanie oporu cieplnego ścian zewnętrznych w taki sposób, by dawały wymierne oszczędności przy znacznym wzroście kosztów energii. Grubość izolacji dla domów niskoenergetycznych standardowo wynosi 25 cm (z zastosowaniem np. Fasoterm TF Profi), przy domach pasywnych jest znacznie większa. Należy unikać rozwiązań, których zastosowanie spowoduje w przyszłości konieczność kolejnej termomodernizacji.

Oceń artykuł
4,33 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: Isover

Zdjęcia: Isover, Redakcja

Polecamy Ci również

Zobacz także