Termomodernizacja budynku - dofinansowanie

5
Termomodernizacja budynku - dofinansowanie

Lato oraz pierwsza połowa jesieni to doskonały czas na remont domu, mający na celu redukcję wydatków związanych z jego ogrzewaniem. Poprzez docieplenie przegród oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – można zmniejszyć zimowe rachunki nawet o połowę.

Termomodernizacja staje się tym bardziej opłacalna, kiedy skorzystamy z państwowej dopłaty do poniesionych podczas jej wykonywania wydatków. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów weszła w życie z dniem 21 listopada 2008 roku i wciąż obowiązuje. Jednak w 2009 roku wysokość premii termomodernizacyjnej została nieco obniżona i aktualnie wynosi ona 20% od kwoty zaciągniętego kredytu, ale nie więcej aniżeli 16% faktycznie poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Państwowa premia – czy warto?

Z premii termomodernizacyjnej wypłacanej za pośrednictwem banku Gospodarstwa Krajowego mogą skorzystać jedynie osoby, które zdecydowały się na remont finansowany z zaciągniętego uprzednio kredytu. Na pytanie czy warto korzystać z państwowych dopłat w przypadku inwestorów indywidualnych – odpowiedź jest oczywiście twierdząca. Złożenie wniosku nie jest ani kłopotliwe, ani nic nie kosztuje. Dodatkowy koszt, jaki trzeba będzie ponieść w związku z ubieganiem się o premię – to zapłata za wykonanie audytu energetycznego wyremontowanego domu. Audyt – oprócz tego, że powinien być pozytywny – dodatkowo musi być wykonany przez uprawnioną osobę. W zależności od regionu kraju oraz stanu i wielkości domu - jego sporządzenie to koszt rzędu 1 – 2 tysiące złotych.
Podając dla przykładu koszty inwestycji w kwocie np. 50 tysięcy złotych i zakładając, że przedsięwzięcie w całości zostanie sfinansowane z zaciągniętego na ten cel kredytu – można dostać od państwa kwotę 8 tysięcy złotych. Jednak stanie się tak tylko pod takim warunkiem, że audyt przewiduje zmniejszenie kosztów ogrzewania domu na 4 tysiące złotych rocznie. Premia nie może bowiem przekroczyć dwukrotności przewidywanych oszczędności w ciągu roku.
Zaletą premii jest to, że nie podlega ona opodatkowaniu w myśl przepisów określonych w  ustawie
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak BGK dokonując przekazania premii do banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt – potrąci 0.6% przyznanej mam kwoty tytułem wynagrodzenia dla siebie.
Dodatkowo warto wspomnieć, że termomodernizacja – bez względu na jej zakres zawsze wymaga sporządzenia projektu budowlanego. Należy ją przeprowadzić w zgodzie
z tym projektem oraz w terminie określonym w umowie kredytowej.
Tak to już bywa w naszym kraju, że kiedy państwo decyduje się nam coś podarować lub wspomóc finansowo nasze działania – obwarowuje uzyskanie pomocy szeregiem warunków, które obywatel musi spełnić. Niekiedy jednak owe uwarunkowania są nie do pokonania jedynie pozornie i na pierwszy rzut oka. Często po bliższym przyjrzeniu się sprawie okazuje się, że trzeba jedynie dopełnić odpowiednich formalności i państwowe pieniądze są w naszej kieszeni. Kwestia wysokości dotacji to zupełnie inna sprawa. Dla jednego jest to dużo, dla innego mało. Jednak ile by nie było – powiedzenie mówi: kiedy dają – trzeba brać. Zgodnie z tą maksymą oraz
z faktem, że nasz dom tak, czy inaczej – wymaga remontu i nakładów finansowych – złożyć wniosek o premię nigdy nie zawadzi.

Jak uzyskać dopłatę do termomodernizacji domu?

Aby pozyskać państwowe pieniądze – konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych warunków. Należą do nich:

  • Ściśle określony cel kredytu;
  • Pozytywny wynik audytu energetycznego.

Oznacza to, że podczas zawierania umowy o kredyt należy jasno sprecyzować i określić, że pożyczone pieniądze zamierzamy przeznaczyć na ulepszenie domu, w wyniku którego zmniejszy się roczne zapotrzebowanie budynku na energię cieplną. Za pomocą kredytu możemy zmodernizować instalację grzewczą, ocieplić dach, ściany i podłogi lub wymienić okna i drzwi. W przypadku kompleksowej termomodernizacji zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania domu i podgrzania ciepłej wody użytkowej powinno kształtować się na poziomie przynajmniej 25%. Jeśli inwestycja przewiduje objęcie remontem jedynie samej instalacji grzewczej – 10%, zaś jeśli po 1984 roku modernizowano już instalację, a teraz dokonuje się dalszych ulepszeń – 15%. Z kredytu można jak najbardziej finansować wymianę dotychczasowego źródła energii na źródło odnawialne, np. zmianę kotła gazowego – na pompę ciepła.
Drugą sprawą jest sporządzenie audytu, który wraz z wnioskiem o premię termomodernizacyjną – należy dołączyć do wniosku o kredyt. W audycie muszą zostać zawarte informacje o stanie technicznym budynku oraz zalecane rozwiązanie optymalne. Audyt energetyczny musi być wykonany zgodnie z przepisami zawartymi w jednym z rozporządzeń ministra infrastruktury, co oznacza, że powinna się pod nim podpisać osoba uprawniona do tego rodzaju czynności.

Co oprócz premii termomodernizacyjnej?

Działania związane z ograniczeniem zużycia energii cieplnej są w Polsce traktowane, jako proekologiczne. Jest to bowiem ściśle związane z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Dlatego też osoby decydujące się na termomodernizację domu na kredyt mogą oprócz omówionej powyżej premii zostać wsparte jeszcze w inne sposoby. W powyższym celu należy zasięgnąć informacji we właściwym dla miejsca zamieszkania – Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie do kredytów proekologicznych dla właścicieli domów jednorodzinnych może być różne w każdym regionie kraju, ale zawsze warto się o nie dowiedzieć. Wówczas, zamiast zwykłego kredytu można zaciągnąć kredyt na preferencyjnych warunkach i o stosunkowo niskim oprocentowaniu. Takie kredyty można przeznaczyć na kompleksową lub cząstkową termomodernizację, a ich przyznanie nie zawsze jest związane z uzyskaniem za sprawą ulepszeń – określonego efektu energetycznego.
Można także skorzystać z kredytów przeznaczonych na zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska. Takie kredyty są udzielane przez Bank Ochrony Środowiska i również mają zdecydowanie obniżone oprocentowanie. Jedynym warunkiem jest zakupienie urządzeń w firmie, która podpisała umowę z BOŚ. W powyższy sposób można sfinansować nabycie np. rekuperatora, pompy ciepła, kolektorów słonecznych, termoizolacyjnych okien, czy samych systemów ociepleń.

Oceń artykuł
3,75 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Agnieszka Jaros

Polecamy Ci również

Zobacz także