Termoizolacja posadzki na gruncie

Płyty FOAMGLAS® Floor Boards układane na sucho na podsypce żwirowej.

1 - grunt rodzimy zagęszczony
2 - podsypka żwirowa, uziarnienie 3-6 mm
3 - płyty FOAMGLAS® Floor Boards 60 x 120 cm, układane na sucho
4 - warstwa dzieląca z folii PE 0,2 mm
5 - płyta żelbetowa (wykończenie paroprzepuszczalne powierzchni zewnętrznej) 

Zalety stosowanego materiału i rozwiązania:

 • konstrukcja bez warstwy chudego betonu,
 • wyeliminowane kapilarne podciąganie wody,
 • ciągłość warstwy izolacyjnej,
 • łatwość wykonania,
 • szybki postęp prac,
 • rozwiązanie ekologiczne,
 • w przypadku rozbiórki łatwa segregacja materiałów,
 • duża wytrzymałość na ściskanie, termoizolacja nie osiada,
 • materiał odporny na gnicie,
 • materiał odporny na działanie czynników chemicznych i biologicznych,
 • stała ochrona termiczna.

Uwagi do rozwiązania:

 • nie stosować w przypadku wód gruntowych,
 • warstwa wykończeniowa płyty żelbetowej musi być paroprzepuszczalna – wyeliminowanie możliwości tworzenia się pęcherzy.

Zapotrzebowanie materiałów i przebieg prac:

 • zagęszczenie gruntu,
 • warstwa wyrównawcza żwirowa o uziarnieniu 3-6 mm obciągnięta łatą,
 • płyty FOAMGLAS® Floor Board lub Floor Board F, 60 x 120 cm, ułożone na sucho, należy kontrolować wykonanie spoin między płytami, spoiny nie mogą być wypełnione żwirem,
 • układanie płyt – jak płyt chodnikowych: stawiać na kant i następnie kłaść,
 • grubość warstwy termoizolacyjnej zależna od wymaganego oporu cieplnego R,
 • warstwa dzieląca – poślizgowa z folii PE 0,2 mm, zakłady folii około 30 cm,
 • zbrojenie płyty żelbetowej układać na plastikowych podkładach dystansowych,
 • betonowanie płyty.
Oceń artykuł
4,50 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Opracowanie: Ewa Kulesza

Źródło: I&P Tech-Service

Zdjęcia: I&P Tech-Service, toblerhome.co.uk

Polecamy Ci również

Zobacz także